• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Vinterkriget var en kamp mellan David å Goliat


Det har nu gått 70 år sedan många  finländare förlorade sina hem i vackra Karelen….

"Tidigt på morgonen den 30 november 1939 korsade sovjetiska styrkor gränsen mellan Sovjet och Finland. Vinterkriget var ett faktum, ett krig som ledningen i Moskva med diktatorn Josef Stalin i spetsen väntade sig snabbt vinna. Så blev det inte."

Vinterkriget triumf för finländsk ”mottitaktik”