• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Leken om makten fortsätter


Varför är sossarna arga ….. vet de inte vad dom har röstat igenom  (Lissabonfördraget) och vad detta innebär? Det verkar inte finnas några som helst gränser längre för hyckleriet då det gäller att vinna makten.

"Med det nya EU-fördraget, som riksdagen har ratificerat, överförs nämligen makten över våra energitillgångar till EU."

Länken

Lissabonfördraget-Svensk uranbrytning

En anmälan har gjort

Arbetarna får en rejäl snyting


Vad hållet LO på med… har dom blivir riktiga marknadsnissar?

Slåss inte Europafackets ordförande: (S) Wanja- Lundby-Wedin för arbetarnas rättigheter längre.

 

"Nu sägs det vara klart. I svart på vitt. En bekräftelse på att LO och PTK tänker gå arbetsköparna till mötes och gå med på inskränkningar i gällande strejkrätt.

De av LO:s och PTK:s medlemmar som har tid och hittar fram får en riktig snyting genom de besked som levererats på Text TV och i närupplagorna för LO-tidningen och Dagens arbete. De som stod för snytingen var inte arbetsgivarna i Svenskt näringsliv utan deras mot/medpartners.

Att helt utan orsak förhandla bort delar en redan stympad strejkrätt. Detta i en situation då arbetsgivarna går fram med lie över jobb och allt hårdare krav på dem som har sina arbeten kvar.

Att detta kan pågå, utan ens medlemsmuller , beskriver mer än väl hur illa rustad svensk arbetarklass är inför alla de frontalangrepp som nu kommer slag i slag från tvillingparet: regeringen i armkrok med Svenskt näringsliv."

Läs allt här
Metallbasen Stefan Löfven är inte representativ för LO
LO: Vanja kastar sten i glashus
"LO:s bluff om sjukförsäkringarna

Metall nya Uranfacket


Hur kan det gå med Monas Kärnkraftslöfte månn tro…….?

Enligt Ekots lördagsintervju med IF Metalls ordförande Stefan Löfven kan sossarna göra en egen uppgörelse om energin med regeringen som så mycket annat.

Stefan är inte främmande för att det kan bli blir uranbrytning här i landet.

Ps! Det är nog som vi tror att dagens högersossar platsar bäst ihop med Allianspolitiken.

Hur mycket kan vi lita på detta som med allt annat:

"På senare år har riskerna med uranbrytning seglat upp som ett av de viktigaste argumenten för kärnkraftens kritiker. Löfven, som organiserar de svenska gruvarbetarna, tycker inte att den kritiken har fog för sig."

Läs allt här
Lissabonfördraget-Svensk uranbrytning
Kärnkraften är livsfarlig-Tyskland surar
Vad Vill EU-Men Mona Lovar
Därför vill jag se avveckling av kärnkraften – det handlar inte bara om teknik…
cleanergy

 

Vad Vill EU-Men Mona Lovar


Aftonbladet skriver Här (ibland händer det konstigheter med AB:s länkar men den får vara kvar så får vi se om sidan dyker upp igen) att sex av tio svenskar vill ha nya kärnkraft idag, det vetti sjutton om det stämmer?

Man kan också fråga sig om alla förstår konsekvenserna  med att bygga ut kärnkraften?

Följ länkarna här nedan och försök förstå innebörden av att bygga ut den farliga skiten för framtida generationer.

Ps! Mona Sahlin lovar att avveckla kärnkraften, men vet hon vad hon lovar eller luras hon igen…..? Detta bör nog kollas med EU först.

 
Lissabonfördraget-Svensk uranbrytning
Kärnkraften är livsfarlig-Tyskland surar
Sex av tio vill ha ny kärnkraft
Obs Update! Nu dök AB:s länk upp igen…lite omgjord kanske? Här

 

 

Kärnkraften är livsfarlig-Tyskland surar


Nu är tyska socialdemokrater förvånade över det som hänt i Sverige gällande kärnkraftsfrågan.

Vi har enligt tidningen Konsevativa Frankfurter Allgemeine Zeitung varit förebilder för de tyska socialdemokraterna då de sagt nej till kärnkraften och bör också vara det i fortsättningen enligt dom.

Läs allt här

Visst skapar kärnkraftsutbyggnaden arbete och stålar kortsiktigt men vad tror ni händer i framtiden…… Hur kan politiker (Maud) tro att de som godkänner kärnkraft gör det för sin och barn/barnbarns bästa?

Det är bara en tidsfråga innan ett kärnkraftverk smäller igen och då är det försent att " tänka" när det värsta redan har hänt.

Ps! Det finns ingen säker kärnkraft.…ska vi låta girigheten styra före människans bästa här också?


"Nej till uran – nej till en långsam död"

"Ett multinationellt företag som bokstavligt talat är beredd att orsaka ond bråd död för att öka sina rikedomar – med en statlig myndighets godkännande. En uppgiven lokalbefolkning, förutom några förtvivlade eldsjälar och ett ursprungsfolk som riskerar att få sin livsföring och kultur totalt sönderslagen. Detta är ett scenario som har upprepats alltför ofta på olika platser världen över, och nästan alltid med samma förödande resultat.Enligt Euroatomfördraget från 1958 står EU som ägare till allt klyvbart material inom unionen, något som ännu inte använts i praktiken men som kan komma att tillämpas i framtiden. Fast även om det inte skulle bli någon urangruva framöver så orsakar de hundratals hålen i berget som företaget lämnar efter sig en irreparabel och oersättlig skada på miljö och människors hälsa. Ju fler hål med blottat uran på fjället desto högre halter av radioaktivitet, vilket leder till en ond spiral där fjället tills sist inte duger till något annat än uranbrytning."
Läs allt här
Video 1
Video 2
Video 3:  Maud försvarar uranborrning
Här letar gruvbolagen efter uran
Utländska och svenska gruvbolag vill bryta uran i Sverige: Se Listan
Inget förbud mot uranbrytning i Sverige
Uranbrytning hot mot människor och miljö
Lissabonfördraget-Svensk uranbrytning
En regering på bräcklig grund
“We have the new name for democracy- OLIGARCHY!”

 

Lissabonfördraget-Svensk uranbrytning


Vad är det för teaterstycken vi ser från både högern och vänstern om kärnkraften……….?

Vet inte våra politiker vad dom röstar om när dom har skänkt hela den frågan till Eu?

Det skulle inte förvåna oss om vi här uppe i norden blir en sopptipp för allt avfall från europa i framtiden och inte bryr vi oss om våra barn,barnbarns framtid då vi lämnar det farliga avfallet här i landet.

Mona Sahlin förstår sig inte på Maud och vi förstår oss inte på båda…….vem ljuger bäst nu när det är Eu som bestämmer allt?


 

"EU kan bestämma om svensk uranbrytning

I regeringens proposition om Lissabonfördraget föreslås förändringar i lagtexten.

Nu står det i paragraf 3: Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.

Efter den 22 november kommer det att stå: Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Atomenergigemenskapen får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.

Ändringen innebär att Sverige blir förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning."

Läs allt här
EU kan bestämma om svensk uranbrytning

"Euratomavtalet ingår som bilaga till Lissabonfördraget. I kapitlet om försörjning står att malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik. För detta upprättas en byrå som skall ha optionsrätt på sådant som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ha ensamrätt att ingå avtal om leverans inom eller utom gemenskapen. Vidare står det att medlemsstaterna skall lämna all information och garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet."

Läs mer här
Ab
Svd
Energiuppgörelsen: Vad politikerna inte berättar.
Euratom enligt Lissabonfördraget
Nigel Farage on the Euro – Jan 2009 European Parliament

"Lissabonfördraget i korthet
– EU‑bestämmelserna har företräde framför nationell rätt. Om en svensk lag – eller den svenska konstitutionen – strider mot en EU‑lag gäller således EU‑lagen;"

Läs mer här på Junilistan
Det händer i tysthet – EU:s makt över våra naturresurser

Tunga skäl att låta folket säga sitt