• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Makthavare och våra Marionetter


Det är bara för mycket nu…. all skit verkar hända på en gång. Finns det någonting som går rätt till i dag/eller tidigare, har vi blivit totalt blåsta på det mesta?

Den tidigare tysta revolutionen verkar ha accelera med en hisklig fart för idag verkar det vara dom som sitter på stålarna som styr samhället och inte våra politiker.

Jobbigt, jobbigt och såå Dj-vla sorgligt med allt som händer…. ibland tappar man lusten att blogga.

Här finns några av dom bästa bloggarna (under gubben) att följa kom ihåg att idag är det ingen vänster högerfråga för nu gäller det vår Demokrati,Säkerhet, Rättvisa , Stasi- Eu  och fattigdom.

Ps! Det är nog inte så konstigt att vi hela tiden känner oss lurade.

                                                                                                                                                    Tankar om pengar

Den osynlige Patienten

Henrik Alexandersson

Här kan ni läsa mer om fusket inom sjukvården

2009 blir ett riktigt skitår

 

Så gick Sossehögeriet till!


Ni följer väl sossarnas debatt om höger eller vänster sosse, vi som följt politiken en längre tid ser skillnaderna och förstår varför inte högersossarna gillar detta eftersom dom står bakom den nya liberala politiken.

En del kallar sig själva också öppet för Ny-liberaler och problemet är att det är dom som styr partiet idag. Vilka tror ni blev rika/fattiga på den kuppen?

Hade Palme Rätt?

Det var hans egna partivänner som gjorde den svängen utan att fråga folket dom byte bara ut rosen.

Från den äkta rosen till den Liberala fula.

 

"I ett tal i Almedalen 1973 sa Olof Palme så här om SAF:s kampanj som då just inletts:

"De krafter som i hög grad besitter den ekonomiska makten och makten över opinionsbildningen vill också erövra den politiska makten."

Ironiskt nog skulle de avgörande stegen mot att faktiskt ge de rika makten över politiken tas av ledande politiker i hans eget parti. Och det skulle komma att ske bakom hans egen rygg.
En av huvudpersonerna i den processen hette Erik Åsbrink. 1980 var han en 33 år gammal ekonom som just börjat arbeta på det socialdemokratiska oppositionskansliet. Sverige hade vid den här tiden något högre inflation än omvärlden, vilket inte var så konstigt eftersom vi hade hälften så hög arbetslöshet som resten av Europa. När Erik Åsbrink skrev en motion om lämpliga åtgärder mot inflationen blev det dock uppenbart att han tagit med sig nytt tankegods till partiet. Flera av förslagen var uppenbart nyliberala. Erik Åsbrink tyckte att man borde höja företagens vinster, stoppa utgiftsökningen i stat och kommun och sänka skatterna.
Erik Åsbrink var också medlem i en nybildad förening för socialdemokratiska ekonomer. 1981 höll gruppen möte för att bedriva "nyliberala studier". Åsbrink skrev i ett brev till medlemmarna att syftet med studierna var "… att utröna på vilka punkter vi av ideologiska skäl måste ta avstånd från de nya lärorna respektive på vilka grunder det finns tankegods som kan vara användbart även i en socialdemokratisk politik".

Läs all här

Dan Josefsson (och jag) tittar tillbaka – och sammanfattar

En gigantisk banksocialisring på gång

Varför ifrågasätts inte kapitalismen?
Kapitalismen är orsaken till finanskrisen
Höger och vänster inom socialdemokratin, svar till "en rejäl jävle vänstersosse"!

Höger- eller vänstersosse?

En rejäl jävla vänstersosse

 

Novemberrevolutionen forts. med Mona Sahlin


Kan inte Göran Persson tala sanning? Under hans tid som statsminister så ökade klyftorna kraftigt och han förde den värsta högerpolitiken som man idag kan se hos alliansen. Kan någon fortf. tro att Mona (som satt i hans regering) kommer att föra en mer rättvis/solidarisk politik när hon har Göran Persson och Ingvar carlsson som sina största Mentorer som hon i morse berättade om i tvsoffan på tv 4? Ni minns väl hur Göran hela tiden talade om rättvisa och solidaritet, men vad gjorde han ….? Vi minns väl….

"Anna Lindh var inte Göran Perssons favorit till ny partiledare. Han hade utsett Pär Nuder till sin kronprins. Det hävdar socialdemokraten Margareta Winberg i sin memoarbok som ges ut nästa vecka.

 

 

 

 

Margareta Winbergs vittnesmål inifrån maktens korridorer förstärker bilden av Göran Persson som en hänsynslös buffel. Även om hon ibland berömmer Perssons handlingskraft och retoriska förmåga så är det mesta hon skriver till nackdel för socialdemokraternas förra partiledare."

"Patriark i dubbel bemärkelse"

"En fråga där hon hävdar att Göran Persson svek sina ideal, av partitaktiska skäl, var förslaget om delad föräldraförsäkring:

”I valrörelsens inledning 2002 skrev Göran Persson och jag en artikel tillsammans där vi pläderade för denna sak. Jag var väldigt glad över att Göran valde att driva frågan.(…)Men plötsligt fann Göran Persson tydligen att han varit ute på djupt vatten, Han påstod att han var lurad in i denna individualiseringsfälla, och att han absolut inte stod bakom uppfattningen. Han gick den reaktionära socialdemokratin till mötes(…)Kanske delade han också i sak uppfattningen. Denna misstanke föddes hos mig, när föräldraförsäkringen diskuterades på den kongress, som skulle bli den sista för Persson, och då betonade han, innan beslutet var fattat, att oavsett vilket beslut kongressen skulle fatta, skulle han aldrig genomföra en förändring av föräldraförsäkringen som innebar att mamman och pappan skulle dela lika. Så talade patriarken, patriark i dubbel bemärkelse.”

"Perssons lilla budbärare i SVT"

Margareta Winberg hävdar också att Göran Persson snuvade henne på toppjobbet som ny EU-kommissionär 1999. Enligt Winberg hade Göran Persson redan kontaktat henne och sagt att han ville att hon skulle bli den nya svenska kommissionären efter Anita Gradin. Men:

”Plötsligt uppenbarade sig Mats Knutson, regeringens eller rättare sagt Perssons egen lilla budbärare i SVT och sa att Persson i morgon förväntades tillkännage namnet på den nya svenska kommissionären och att det namnet var Margot Wallström. Jörn och jag tittade på varandra, log i smyg. Tänk vad fel Knutson hade! Nästa morgon ringde Persson och sa att han ändrat sig. Margot Wallström skulle bli vår nya svenska kommissionär, och de skulle strax ha presskonferens, Någon förklaring till bytet fick jag aldrig.”

"Rosenbads maskulina bunker"

När Margareta Winberg blev vice statsminister 2002 hade hon hoppats på ett nära och öppet samarbete med Göran Persson. Men förhoppningarna grusades när hon flyttade in i Rosenbad:

”Mellan oss var en säkerhetskodad dörr. På ena sidan fanns Göran, Lars, Jan, Pär och Sten. På min sida Margareta, Lise, Lena, Åse och Zoran – min pressekreterare. Perssons hörna blev åter den maskulina bunkern i Rosenbad, som under Carl Bildts tid.”

"Nuder Perssons kronprins"

Och den spridda uppfattningen att Anna Lindh var Göran Perssons favorit till att bli nästa partiledare för socialdemokraterna får mothugg av Margareta Winberg:

”Jag har aldrig trott det. Persson hade en – kronprins. Det var Pär Nuder.(…) Inför EMU-omröstningen, före Annas död, höll socialdemokraterna en stor konferens i Upplands Väsby. I programmet stod Anna Lindh uppsatt som huvudtalare. Hon var ju den som så att säga skulle dra hem segern. I sista stund byttes Anna ut mot Pär Nuder. (…) Persson berömde sin ”son” efteråt. Den utbytta Anna var rasande. Det kan jag förstå. Det är svårt att tro att Anna var Perssons kandidat.”

"Anna Lindh inte Perssons favorit"

Novemberrevolutionen – den okända statskuppen och vad gjorde Ingvar Carlsson……

     

Novemberrevolutionen"Den här filmen handlar om Sveriges okända statskupp. Den genomfördes den 21 november 1985 av en liten grupp sammansvurna och förändrade i grunden den ekonomiska politiken i Sverige. Trots detta är kuppen nästan helt okänd av svenska folket, något jag hoppas att min film i någon mån ska avhjälpa. I Novemberrevolutionen berättar Dan Josefsson historien om det kanske största ekonomisk/politiska misstag som har begåtts i Sverige: avregleringen av kreditmarknaden. Det blåste nyliberala vindar Bakgrunden kan sökas i 1980-talet hos amerikanske ekonomiprofessorn Milton Friedman och hans nyliberala idéer som spreds över världen. Friedmans budskap var att marknaden klarar sig bäst själv. Därför måste den befrias med hjälp av privatiseringar, sänkta skatter och avregleringar. Frontfigurer för idéerna var Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i Storbritannien. Även i Sverige fanns ett antal ekonomer och politiker som blev starkt påverkade av Friedman. Men här var det svårt att få gehör för nyliberala idéer. Regleringar och statliga åtgärder för att hålla arbetslösheten nere var närmast en dogm. Därför var det i största hemlighet som Riksbankschefen Bengt Dennis, finansminister Kjell Olof Feldt och dennes närmaste man Erik Åsbrink bestämde sig för att agera. – Sverige gick in i väggen på grund av kreditavregleringen, säger f d statsministern Ingvar Carlsson, som själv hävdar att den misslyckade avregleringen och dess effekter blev en avgörande orsak till att socialdemokraterna tvingades byta ekonomisk strategi och prioritera kampen mot inflationen före kampen mot arbetslösheten." Får sossarna regeringsmakten så forts. dagens högersossar att driva politiken än mer högerut, undrar när dom blir nöjda?

AB
Mona Sahlins Blåtunga och vänsterpartiets pragmatism

Kom ihåg detta när det blir val!


På Resursbloggen kom det in en bra anonym beskrivning på hur Socialdemokraternas långsiktiga arbete av "högersossarna" skulle avveckla våran sjukförsäkring med hjälp av högerpartiet. Vi som varit med har också sett den utvecklingen. Ni kan läsa den Anonymas beskrivning här!

 

Därför är sossarna tysta! "Postat av: Anonym Ambitionen att avveckla sjukförsäkringen har funnits sedan mitten av 80-talet, bl.a. talar K-O Feldt om det i sin bok om tiden som finansminister och konstaterar att viljan fanns men det politiska modet saknades. Om man studerar de steg som föregått fuskdebatter och annan opinionsbildning i det tysta så ser man tydligt att det genomfördes ett antal lagändringar under 90-talet som gjordes i syfte att möjliggöra avvecklingen, bl.a. kom skrivningen om ’normalt förekommande arbete’ in i AFL som ett behändigt instrument att använda för att kunna utförsäkra folk. I motstats till sina föregångare hade Göran Persson inga problem att uppbåda mod att dra igång avvecklingen, efter att först ha förberett lagstiftningen kring försäkringen så att det blev möjligt att genomföra. Till sin hjälp hade han dåvarande statsråden Sahlin och Hans Karlsson. När det sedan var dags att sätta planen i verket 2003 så var det en massiv kampanjapparat som drog igång, ivrigt påhejad av Svenskt näringsliv och dagstidningarnas ledarskribenter. Vem minns inte Henrik Hjelts enastående insatser i FK:s första reklamfilmer i attitydförändringssyfte där han parodierar simulanter ? FK-kampanjen hade mottot ’All smärta berättigar inte till sjukpenning’ och drogs hastigt tillbaka efter tsunamikatastrofen (alla protester dessförinnan som påtalade kampanjens osmaklighet hade bemötts med tystnad), då det tycks ha gått upp för ansvariga att kampanjens slogan kanske inte var helt lyckad i det uppkommna sammanhanget. Under åren 2003 till 2007 har ensamutredaren Anna Hedborg givits uppdraget att skissa på hur en förändrad sjukförsäkring skulle komma att utformas. Regeringen Persson lade uppdraget på henne främst för att hon har en dokumenterad aversion mot sjuka och det riksförsäkringsverk där hon stoppades undan på en generaldirektörspost när det visade sig att hon var omöjlig att ha i riksdagen. Att det blev en enmansutredning berodde på att man inte ville äventyra det predikterbara utfallet med någon mer parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp. Det vi nu bevittnar är därför sista akten i en långdragen process som har pågått sedan mitten av 90-talet, moderaten Husmark-Persson får nöjet att knyta ihop den nedmontering som man bestämt sig för att genomföra över partigränserna, avgjort medskyldig men ingalunda ensam om förbrytelsen mot medborgarna. Jag hoppas att ni håller detta i färskt minne inför nästa val. 2008-maj-17 @ 22:39" Vi kan inte rösta på Pest eller Kolera! Det som hände 1986 ger oss extra mycket rysningar… Resursbloggen