• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Vår nya järnridå?


Idag har Eu-ledarna haft ett extrainsatt krismöte ang. allvaret i den ekonomiska krisen.

Den ungerska premiärministern Ferenc Gyurcsany varnade för en ny järnridå mellan EU: länder i öst och väst och Tjeckiska premiärministern gav liknade tongångar om inte länderna drar åt samma håll.

Först sänker de skatterna för alla välbärgade under flera år sedan försämras rätten till våra egna försäkringar som löntagarna har betalat till, snacka om tajming…

Vi får väl blicka tillbaks om 10 år och se vad de har uträttat igen….och vem dom skyller på då?

Varför drabbas aldrig våra ledare ekonomiskt……eller är det bara planerat att den stora massa ska bli för evigt fattiga?

"EU-ledarnas extrainsatta krismöte andades oro för allvaret i den ekonomiska krisen. Ett av deras främsta syfte med mötet, som inte fattade några beslut, var att enas om gemensam strategi för att dämpa nedgången.

– Vi har ett Europa med stora ekonomiska problem. Nu träffas vi för att gå åt samma håll. Annars är risken att vi får en brist på koordinering av åtgärder, sade den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt när han anlände till mötet."

Läs allt här

Hur korkat är inte det här:

Finanskrisens män utreder sig själva

Tips tack: HAX

Fjärrstyrda flygplan skall övervaka britterna.
Fler och fler lagar för övervakning av folket
Dagens politiska partier:
Politisk s k förnyelse sägs ha ägt rum

Norrmännen är klokare ( inte med i Eu) än oss inom dom flesta områden verkar det som:

"Norsk BNP större än svensk"

LO:s största svek mot arbetarna


Det stora fackliga/sosse förfallet…..från dom egna. Hur mycket är en vanlig arbetare värd idag?


"Enligt Lavalutredningen ska enbart en ‘hård kärna’ i det så kallade utstationeringsdirektivet vara bindande. Detta kastar kollektivavtalen över ända och riskerar skapa olika nivåer av trygghet och säkerhet för olika branscher och sektorer. A-, B- och C-lag bildas på arbetsmarknaden. Detta leder till en situation där fackföreningsrörelsen måste ta strid för bättre arbetsvillkor". Det skriver Sören Wibe, Peter Lilja och Matts Nilsson från Junilistan i Kommunalarbetaren.

Lavalutredningen presenterade i fredags sin granskning av EG-rättens tolkning av domslutet i Vaxholmskonflikten. Utredningens slutsatser sänder kalla kårar genom fackförenings-Sverige. Många fackliga företrädare har invaggats i en falsk trygghet av såväl LO:s Wanja Lundby-Wedin som SAP:s Mona Sahlin. Deras försäkringar om att EU kan garantera svensk arbetsrätt klingar nu tomt. Hade utredningens slutsatser varit kända före den 20:e november hade sannolikt fler riksdagsledamöter röstat mot Lissabonfördraget, i stället för att lägga ned rösterna eller frånvara."

Läs mer här

Vi vill rösta fram våra politiker så att vi slipper och kan slänga ut odugliga politiker som inte orkar tänka/lyssna på folket.

Är sossarna rädda för folkets åsikter?

Skönt att sossen Curt Malmborg slutar på F-kassan han har ställt till ett H-vete för det arbetande folket när dom blir sjuka men när följer sosse kompisen Erik Åsbrink honom?

Men en del lämnade i vredesmod

Dn

AB

 

Dödsstöten för facket


Hur socialdemokraterna och LO kan se sina väljare och arbetare i ögonen efter det stora sveket är en gåta…..

Men dom kanske själva känner sig lyckade så varför bry sig….man kan ju alltid skylla ifrån sig.

"Lavalutredningen vill begränsa strejkrätten!

 

Den 12 december, tre dagar före utsatt datum, överlämnar utredaren Claes Stråth sitt förslag till regeringen om hur den svenska arbetsrätten ska anpassa efter EU-domstolens avgörande i Lavalmålet.(om Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm).

Konkret handlar utredningen om hur facket ska få använda stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal med utländska förretag som tillfälligt utför jobbi Sverige.
Av vad som framkommit i pressrapporteringen från Lavalutredningen råder det stor oenighet i de avgörande frågorna.
Det är inte troligt att utredaren kan presentera ett förslag som både fack och arbetsgivare som deltar i utredningsarbetet står bakom.

Lex Britannia, de regler i svenska medbestämmandelagen som EU:s domstol har förkastat som diskriminerande och som ett hinder för den fria rörligheten för utländska tjänsteföretag, förändras men tas inte bort helt.
Enligt Lex Britannia kan utländksa kollektivavtal undanträngas av facken med stridsåtgärder, däremot inte svenska.

Utredningen har inte bestämt sig för hur lagreglerna ska förändras.
Svenskt näringsliv vill helt avskaffa Lex Britannia men får sannolikt inte sin vilja igenom.
Däremot står det klart att EU-länderna undantas från Lex Britannia.

Svenska fack ska inte få använda stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder om de har villkor motsvarande de svenska i sina egna kollektiva eller individuella avtal.
Det är arbetsgivaren från ett annat EU-land som åste kunna bevisa i forma av lönelistor, kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal att företaget har tillräckligt bra villkor för att kunna freda sig från stridsåtgärder.
Facken ska ha rätt att ta del av uppgifterna under den tid som företaget arbetar i Sverige.

Men enligt Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist, som ingår i utredningens referens grupp stimulerar förslaget till falsk dokumentation och han varnar för att det innebär att den kontroll som kan göras i företag där det finns kollektivavtal går förlorad.

I Sverige finns inga myndigheter som kontrollerar att reglerna finns utan det är fackens uppgift.

Stridsågärder får, enligt förslaget från Claes Stråth, användas endast om de utländska företagen bryter mot minimilön och tydliga minimivillkor i den gällande branschen.

Om utredningens förslag går igenom går det i framtiden inte att, som Byggnads gjorde mot det lettiska företaget Laval, hänvisa till genomsnittslöner i branschen.

Och om det finns olika nivåer när det gäller antalet semesterdagar i ett avtal så gäller den lägsta.
Svenskt Näringsliv är kritiskt till att Claes Stråth inte utreder lagstadgad minimilön som ett alternativ till kiollektivavtal.

När det gäller vad som kan ingå i en kollektivavtalsreglerad minimilön, som de utländska företagen hänvisas till i Sverige, föreslår utredningen att det ska fackförbund och arbetsgivare komma överens om.

Ett problem i sammanhanget är att flera avtalsområden, exempelvis byggsektorn idag, saknar minimilöner i kollektivavtalen.
Här väntas tuffa förändringar de närmaste åren.

För att fast ställa en minimilön i de olika branschavtalen för de utländska företagen kommer facken att utgå från avtalens lägsta löner och beräknar därefter värdet på en rad bestämmelser i avtalet.

Tillsammans utgör detta sedan minimilöner på avtalsområdet.
Helt uteslutet blir det dock att lägga in premier till yrkesanknutna tilläggspensioner i en sådan lön.
Andra lönetillägg för övertid, restid, måltider kan däremot komma att ingå i en minimilön som är tydligt angiven i kollektivavtalet, enligt ett resonemang som förts i Lavalutredningen.

Facken ska, enligt utredningens förslag, inte kunna kräva attde utländska arbetsgivarna tecknar försäkringar för sin arbetskraft från andra EU-länder, exempelvis en olycksfallsförsäkring.
Försäkringar anses ligga utanför den hårda kärnan i EU:s utstationeringsdirektiv.

Claes Stråth föreslår också att förbudet mot nattarbete ska tas bort för utländska företag.
De skulle då inte behöva ansöka omundantag från förbudet, som kan ges i svenska kollektivavtal eller av Arbetsmiljöverket.
Förslaget har kommit upp därför att det är osäkert om nattarbetsförbudet är alltför långtgående utifrån den hårda kärnan i EU:s utstationeringsdirektiv.

De utländska arbetstagarna får ett sämre skydd om nattarbetsförbudet slopas, något som vi är mycket kritiska till. Säger Claes-Mikael Jonsson.

Ännu återstår några dagar innan Lavalutredningen ska lämna sitt betänkande för tryckning, vilket lär ske runt den femte december, och parterna har ytterligare lite tid på sig att förhandla.

Men helt klart är att fackens möjligheter att ta till stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder kommer att begränsas.
Om de som jobbar i de företagen har likvärdiga villkor som i Sverige ska facken inte få tvinga fram kollektivavtal.

Lavalutredningen kommer inte att rädda den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Det är inget Svenskt Näringsliv beklagar.

-I regeringens direktiv står det klart att EU-rätten fullt ut ska respekteras.
Därför tror jag att det inte går att hitta en lösning enligt den svenska modellen, säger Svenskt Näringslivs Lars Gellner, en av arbetsgivarsidans experter i utredningen.

Lavalutredningens förslag är oacceptabla, hävdar Byggettans ordförande Johan Lindholm:
– Svenska fack måste kunna ta strid för svenska kollektivavtal
Gösta Torstensson"

Länk

 

Hmmm…Vanja vill inte bli kallad socialdemokrat….Varför?

LO-basen fick raseriutbrott efter debatten: “Det var hotfullt”

Munkavel från sossarnas gruppledare


Gruppen för inbördes beundran är i farten Nu igen…. dom skiter i vad deras väljer och S-motståndarna till Lissabonfördraget tycker  å tänker och försöker med alla medel att STOPPA dem som inte har samma uppfattning och vilja som Sossarnas högermaffia!

Om ni vill gå i takt med era medlemmar så behandlar man inte folk så här.

Man kan inte beskylla Sven-Erik Österberg för att vara aktiv på sin egen blogg eller att skriva egna motioner, det verkar som han har fullt upp med att jaga oliktänkande inom sitt egna parti S.

                                                                                                                                                                                                          
Sven-Erik Österberg                                                                                                                                                                                           

 

Bo Widegren skriver,

"Mött bufflar förr

I dag när jag just skrivit min förra blogg så fick jag se att partiets överste inpiskare försökte ta mig i örat och läxa upp mig för mina skriverier. Jag tappade hakan och målföret/skrivförmågan för en stund. Att försöka tysta en gammal envis socialistisk jurist var ju en uppgift som är alltför svår även för ett proffs i branschen. Till saken hör att jag mött bufflar förr så jag blev inte heller minsta rädd. Nå vad handlar nu detta om.

 

Det handlar om …
Följande mejl har kommit till mig som svar på mitt inlägg
"Nej Mona, vid Lissabonspelet om fackliga rättigheter slänger man inte trumfen och sitter kvar med bara lankor!"  Mejlet, som är från gruppledaren för vår riksdagsgrupp, lyder:

"Dina inlägg går bara ut på att du inte vill ha Lissabonfördraget över huvudtaget. 79 fackliga organisationer i 34 länder ställer upp bakom fördraget av det skälet att de anser att det är bättre än det gamla. Därför är det rimligt att säga ja till fördraget. När det sedan gäller Laval så kommer inte höger regeringen att låta sig pressas eller på annat sätt låta sig påverkas i den riktning som vi vill oavsett vad vi gör. Endast en Socialdemokratiskt ledd regering kommer slutligen att ro hem Lavalfrågan. Låt oss koncentrera oss på det istället för att spilla krafter på formalia omkring Lissabon fördraget. Dessutom är det bra om man inte gömmer sin fördragsnegativa inställning bakom formalia i processen. Eller har de fackliga organisationerna i EU inklusive LO och TCO i Sverige fel?
mvh Sven-Erik Österberg"

 

Har han föväxlat mig med någon?
Första meningen fick mig först att undra med vem Sven-Erik Österberg, som jag inte personligen känner, förväxlat mig med. Det stämde ju inte alls.

 

Nej det var ett svar på "slänger man inte trumfen…"

Sedan såg jag att mejlet var ett svar på ovannämnda bloggartikel. Jag kunde inte låta bli att glädjas över att mina åsikter trängt så långt in i lejonkulan att jag blivit en nagel i ögat för någon där. Därför skulle nu gruppledaren sin vana trogen tysta mig genom att som framgår av första meningen försöka nagla fast mig som osaklig och falsk: "du vill inte ha Lissabonfördraget över huvudtaget" och försöker "gömma sin fördragsnegativa inställning". Nu är det så att mina kamrater på s-info och i arbetarekommunen vet vad jag går för och jag har också i ett otal bloggar gett uttryck för att när våra fackliga rättigheter garanterats så vill jag godkänna Lissabonfördraget. Inte visste jag att man ägnade sig åt såna tjyvtricks mot partikamrater. Man undrar ju faktiskt hur desperata ni är i ledningen. Tat lugnt och försök få med oss medlemmar på något vettigt istället .

 

EU-kritisk
För att komplettera bilden har jag aldrig gjort hemlighet av att jag är med i EU-kritiska socialdemokrater och röstade NEJ både till EU och EMU därför att jag då ansåg det var ett bättre val. När det gäller EU har jag ändrat mig men känner ingen entusiam inför överstatlighet med "hög" president och "hög" utrikesminister eller patetiska europadrömmar om att tävla bland de stora grabbarna Putin och Bush. Jag känner också oro inför en europeisk militär styrka och samövningarna med Nato. Men det ger dig inte anledning att skriva som du gör.

 

Lissabon inget hinder för fortsatt "lavalleri"
Jag har själv skrivit att Lissabonfördraget är bättre än Nice bl.a. därför att kollektivavtals- och strejkrätt nämns bland de grundläggande rättigheterna i Rättighetsstadgan (art 28). Men flera har försökt att i sin iver att snabbt få igenom Lissabonfördraget falskeligen uppge att det nya fördraget var en garanti mot EG-domstolens fortsatta "lavalleri". Det är inte sant. Istället är de fria rörligheternas överhöghet över de grundläggande rättigheterna också fäst på pränt (art 6 i Unionsfördraget och art 51 och 52 i Rättighetsstadgan).

 

Rörligheterna är nålsögat..

Detta har av Sveriges i ämnet ledande juristprofessorer i Lund, Stockholm och Uppsala beskrivits som att rörligheterna är det nålsöga som rättigheterna har att passera igenom och detta gäller oförändrat även under Lissabon. Detta bekymrar mig mer inför ett EU-val där vi svenska socialdemokrater skall göra en valkampanj än vad de 79 fackliga organisationerna i övriga medlemsstater tycker. Naturligtvis har de andra facken inte fel utifrån sin utgångspunkter men vi har att agera i Sverige och det kan ge andra förtecken liksom det var så på Irland. När du kallar detta formalia med vilket jag skulle försöka dölja en "fördragsnegativ inställning" så vill jag påstå att du försöker blanda bort korten. Kan du förneka dessa s.k. formalia? Jag kan förlåta din oförskämdhet i insinuationen men vägrar att låta bli att informera andra om fakta som förtigs. Det är ju den verklighet som som bl.a. byggnadsarbetare och elektriker kommer att få leva med. Struntar du verkligen i det?

 

Struntar partiledningen i LO-kongressen krav?
I övrigt så har jag naturligtvis inte din bredd på kunskap om alla fackliga organisationer i Europa. Men jag har förstått att LO i Sverige vid sin senaste kongress fick Wanja Lundby-Wedin att vända i vart fall 90 grader och kräva att man skulle avvakta Strååth innan ratificering. Detta tycks inte bekymra dig det minsta trots att LO med sin 1,7 miljoner medlemmar borde vara ett tungt skäl att hejda sig litet; i detta ämne se dagens ledare i Aftonbladet. Och det gör mig faktiskt förstämd att du och partiledningen tycks strunta i detta.


Högerregeringen skrattar efter Monas besked

När du säger att man kan inte pressa en högerregering så är den inställningen naturligtvis bekväm för motparten. Men är det inte värt ett försök? Det kan ju inte vara en ovanlig situation för dig som gruppledare att det inleds förhandlingar inför en omröstning. Därför tycker jag din uppgivenhet är ganska märklig. Du skrev efter ett halvårs väntan efter Laval-domen i början av juni ett öppet brev till högerregeringen och uppmanade den "att ta sitt ansvar och markera att lönedumpning är oacceptabelt, att vår arbetsmarknadsmodell ska fortsätta att gälla och att arbete i Sverige ska utföras med svenska kollektivavtal som grund".

 

Ingen St Göran när det gäller fackliga rättigheter

Regeringens reaktioner har knappast föranlett antagande till att man ens tagit ditt brev på allvar än mindre att man vill uppträda som en St Göran i kamp för fackliga rättigheter. Och det är ju inget märkligt i det eftersom högerregeringen knappast utgör fackets främsta supportrar.  Du avrundar med att föreslå att vi skall avvakta till dess en socialdemokratisk regering kan fixa Lavalfrågan. Menar du att vi under två är skall sitta med armarna i kors och hoppas att lönedumpning uteblir? Jag tar mig för pannan.."


Sven-Erik Österberg vill ta mig i örat för mina bloggar!

Sven-Erik Österberg vill ta mig i andra örat också för vad jag skriver!  OBS UPDATE!

 Wanja, är det inte dags att ta ett förtroligt santal  med din väninna Mona?

Lissabonfördraget

Håkan Juholt ny partisekreterare för socialdemokraterna?

 

Mona Sahlin förråder fackföreningsrörelsen

Varför man vill rösta igenom Lissabonfördraget så snabbt det bara går

Den största bristen i diskussionen kring Lissabonfördraget är  OBS UPDATE!

 

Mona och hennes gäng skiter i folket!


 

Göran Perssons maktfullkomlighet forts. med Mona Sahlin men vem trodde egenligen något annat…? Högersosseriet måste få ett slut annars hamnar vi snart alla på gatan.

Vi vill delge er Ett mycket bra inlägg som Tack Stefan!  har skrivit han är en av dom äkta rosorna som finns kvar… men det finns fler kolla in hans länkar, sossar som visar Civilkurage!

 

 

"S kör över folket, facket och medlemmarna

Tidigare lät det som att S skulle ta lite mer rimliga utgångspunkter, men nu är det alltså klart, man kommer att rösta igenom Lissabonfördraget utan någon klarthet i hur det kommer att påverka svenska arbetare. Är det nu så att S har en närmare relation till borgarna än folket, facket och medlemmarna? Man kan ju fundera. Vissa representanter för S beter sig som om det inte vore något problem, eller som om det vore borgarnas fel. Det är knappast så att det inte finns reaktioner från alla håll och kanter inom arbetarrörelsen. Men visst, de styrande är ju så pass insatta så att de INTE ens vågar debattera om Lissabonfördraget. Det är tydligt att den gällande taktiken från de flesta håll och kanter är ”håll käften, och det slutar nog att blåsa”. Men det kommer inte att sluta att blåsa, faktum är att det bara har börjat. Man kan ju fråga sig hur väl våra riksdagsledamöter representerar medlemmarna och våra väljare? Det verkar vara grupptrycksstyrning som gäller precis som vanligt. All heder åt de från S som har karaktär att våga säga ifrån tydligt. Vi kan inte fortsätta utvecklingen till att vara ett låt-gå parti, där man konstant bara utgår ifrån att de styrande vet bäst, vad händer då med tanken om att det ska vara en folkrörelse?

Och vad hände med vi ska respektera Irlands-nej? Det verkar inte ha fått några konsekvenser alls för hur man förhåller sig till hela processen i Sverige. Frågan är vad som kommer att hända nu, hur kommer Irland att hanteras? Det förväntade erbjuds en hel del undantag, något som även Sverige skulle kunna göra om man avvaktade. Men den svenska linjen är att det är färdigförhandlat.

Vad hände med det mellanstatliga tänkandet som ändå är det som ”gäller”. Man smyger in överstatlighet genom att tvinga de enskilda länderna att anpassa sin lagstiftning hela tiden så att den skall ”passa” EU’s. Tyvärr har även arbetarrörelsen köpt detta tänket. Vad hände med att ”Sverige kan själv välja”? Vi kan ju inte välja om vi tvingas anpassa vår lagstiftning efter EU’s regler hela tiden. Förr eller senare hamnar vi i en situation där EU bestämmer mer än Sverige av vad som händer i Sverige, vad ska vi då med en riksdag till? De kommer ju snart inte fatta några beslut i allafall om det här fortsätter. Dessutom har dessa politiska ”experter” väldigt många experter i enskilda sakfrågor emot sig som inte alls gör samma tolkningar.

Politiker borde ha lärt sig vad som händer när man lägger locket på för länge. Förr eller senare kommer det att koka över.

Här kommer lite inlägg kring ämnet från:

S-representanter

(S)vansviftning kring Lissabonfördraget

Det (s)vidande sveket mot de fackliga är ett faktum, Lissabonfördraget med inga garantikrav

Jag beklagar partitoppens ställningstagande om Lissabon!

Klara besked från Mona Sahlin – Ja till Lissabonfördraget

Vi bör delvis avvakta med ratificeringen av Lissabonfördraget

Nu kan vi rikta kritiken om laval mot alliansens passivitet

Nej Mona, vid Lissabonspelet om fackliga rättigheter slänger man inte trumfen och sitter kvar med bara lankor!

Öppet brev till Sahlín och Österberg

Fackligt håll:

Byggnads fortsätter strida mot Lissabonfördraget

Lissabonfördraget hotar svensk arbetsmarknadsmodell

Sverige bör också skippa Lissabonfördraget

Folkomrösta om Lissabonfördraget!

Andra länkar kring ämnet:

Politiker smyger in EU-fördraget

LO’s ordförande svänger om Lissabonfördraget

EU klarar sig utan Lissabonfördraget

Lissabonfördraget har misslyckats

Irländarna negativa till ny folkomröstning om Lissabonfördraget

Strid om Lavaldomen på LO-kongressen

Lissabonfördraget kan vänta

"Det behövs inte mera överstatlighet"

Efter Laval-domen finns bara en utväg

Rösta nej till Lissabonfördraget

Detta är bara ett litet urval av den uppsjö av debatt som finns kring ämnet. Men för somliga verkar det bara kunna tolkas på ett sätt. Lissabonfördraget leder till ökad överstatlighet det tycker även advokatsamfundet. Andra advokater menar att det inte är säkert att det är förenligt med svensk grundlag att godkänna det. Men trots all kritik är allting kristallklart för de bättre vetande!

Ps. och vad menar Mona egentligen? Vi röstar JA oavsett – men händer det något får ni skylla på borgarna? Eller hur skall man tolka detta konstiga förhållningssätt som även andra socialdemokrater visar upp?!"

 

 

Mona säger villkorslöst JA till EU-fördraget ( Jinge)

Varför är det så brått?

I slipsnissarnas ledband

 

"Europafackets sociala protokoll syftar till att röja väg"


Nu ska vi visst gå på nästa bluff….vi har/blir grundlurade och överkörda.

Europafacket med Wanja lundby-Wedin i spetsen ska nu ro Lissabon-Fördraget i hamn.

"Europafackets strategi att först verka för att Lissabonfördraget ska träda i kraft (trots det irländska nejet), för att därefter resa krav på att det någon gång i en okänd framtid ska fogas ett socialt protokoll till EU:s fördrag är rena dårskapen. Så pass att man kan misstänka att det egentliga syftet med förslaget om ett socialt protokoll är att neutralisera den växande EU-kritiken inom fackföreningsrörelsen och röja väg för Lissabonfördraget – ett fördrag som befäster EU-domstolens maktställning och bekräftar EU-domstolens antifackliga utslag i Laval-, Rüffert- och Luxemburgfallen"

Läs allt här
Kräv att svenska kollektivavtal ska fortsätta att gälla – vägra att ratificera Lissabonfördraget!
Vi är grundlurade när det gäller EU och Laval – juridifiering urholkar demokratin .
ARBETARKOMMUNER VILL HA VILLKOR FÖR RATIFICERING AV LISSABONFÖRDRAGET
Villkora ratificeringen!

Scandalous and terrifying: New World Order propaganda


Vi är grundlurade när det gäller EU och Laval – juridifiering urholkar demokratin

Socialdemokrater bidrar själva till att vi inte kan ha något klasslöst samhälle

Förskringring av arbetarrörelsens historia

Proggen lever

Så faller den svenska modellen


"Ny bok om Vaxholmsfallet

Den 18 december 2007 kom EU-domstolens avgörande i det så kallade Vaxholmsmålet. Det vill säga konflikten mellan det lettiska byggbolaget Laval un Partneri och de svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbndet.

Vaxholmsdomen blev ett svidande nederlag för

Ladda ner som pdf

den svenska fackföreningsrörelsen. Tvärtemot de löften som gavs inför det svenska EU-medlemskapet, underkänner EU-domstolen den svenska modellenpå arbetsmarknaden med kollektivavtal och konflikträtt. Inte utan anledningen anser Svenskt Näringsliv att domen är ”mycket tillfredställande”.

I en ny bok ”Så faller den svenska modellen” granskar Gösta Torstensson Vaxholmsfallet och vilka konsekvenser det kommer att få för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Gösta Torstensson är redaktör för Folkrörelsen Nej till EU:s tidning ”Kritiska EU-fakta” och författare till ett antal EU-kritiska böcker, senast ”Myter och fakta om EMU” som utkom 2003 inför den svenska EMU-folkomröstningen.

Boken kostar 60 kronor plus porto, och kan beställas via e-post till gosta.torstensson@comhem.se eller genom att fylla i beställningsformulär här"

 

Länk

 

Snacka om att vi har blivit lurade….

Medlemmarna ska bestämma vägen på LO


"Löftet från regeringen 1994 då Sverige folkomröstade om EU-medlemskapet var att den svenska kollektivavtalsmodellen inte skulle hotas. Det löftet vill vi att den nuvarande regeringen står upp för, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads i Stockholm." Hård strid om Lavaldomen på LO-kongressen Läs också Lotta Gröning: det är inte längre "vi" som bygger landet Ledningen inom Socialdemokraterna måste bytas ut!

Nej sidan går framåt på Irland


Vi Hoppas på ett stort NEJ! "För att Lissabonfördraget ska träda i kraft måste det godkännas av samtliga EU:s 27 medlemsstater. Hittills har 14 länders parlament gett godkännande. Endast ett land, Irland, ska tillåta folket att avgöra frågan". Länk Uttalande om Laval, Viking och Ruffertdomarna Utställning om Lissabonfördraget