• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Rabies Finland?


Rabies smittad ko har hittats nära finska gränsen…..

”Sjukdomen hittades hos en ko som betade på en äng cirka 150 kilometer från Finlands gräns. Det finns inga uppgifter om hur stort område som har smittats. Myndigheterna i Ryssland undersöker saken som bäst.”

Länk

Vinterkriget var en kamp mellan David å Goliat


Det har nu gått 70 år sedan många  finländare förlorade sina hem i vackra Karelen….

"Tidigt på morgonen den 30 november 1939 korsade sovjetiska styrkor gränsen mellan Sovjet och Finland. Vinterkriget var ett faktum, ett krig som ledningen i Moskva med diktatorn Josef Stalin i spetsen väntade sig snabbt vinna. Så blev det inte."

Vinterkriget triumf för finländsk ”mottitaktik”

" Karelen får befrielsedag "


När ska människorna få tillbaks sina hem i karelen, dom finska områdena i Viborgs län….

"Republiken Karelen i Ryssland har fått en officiell högtidsdag till minnet av befrielsen från fascisterna, rapporterar tidningen Kaleva."

Mer

Karelen kan bli finskt igen

”Ge tillbaka Karelen, annars öppnar vi en gruva i Östersjön!”