• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Vi kan bara lita på Vänstern och Junilistan


Låt er i ej luras av sossarnas höga tonläge i kommande val, tänk och läs om vad det innebär att vara med i EU och dess konsekvenser.

"Göran Färm fortsätter att argumentera i upprörd ton. Jag hoppas att det aggresiva tonläget inte kommer att råda, eller skruvas upp, under den kommande valrörelsen. Då kommer den att bli ganska trist. Vi måste kunna ha en saklig debatt även när vi är oeniga.

EU styrs av fördraget. Det avgör vad EU har makt att fatta beslut över och hur besluten tas. Till skillnad från en normal grundlag slår EU:s fördrag också fast politikens inriktning. Exempelvis står det i Lissabonfördraget att det ska råda en fri marknad, att EU:s stater ska upprusta militärt och att den ekonomiska politikens viktigaste mål är att bekämpa inflation, inte arbetslöshet. Dessa politiska värderingar styr vilka förslag EU-kommissionen lägger fram och hur EU:s domstol dömer. Fördraget är överordnat all annan EU-lag och nationell lag."

Läs mer här

AB

Varför rösta på (S)-Vi är grundlurade


Hmmm…det tål att upprepas, varför rösta på socialdemokraterna de är undergover med alliansen i dom flesta frågor läs här om bevisen.

S- flickorna borde som vi sagt tidigare ta anställning på teatern men  Mona sitter fortfarande fastklistrad som partiledare fastän de flesta har fått nog av högersosseriet. Det finns inget förtroende för Sahlin och hennes falska politik.

 Men med den topp styrning som finns inom sosseriet lär hon väl sitta kvar.

 Vi måste tänka nytt…. UT UR EU eller så får vi flytta till Norge hela bunten där dom inte var lika lättlurade som oss av sossarna.

"Det politiska etablissemanget vill bygga ett enat, slagkraftigt EU som talar med en röst på världsscenen. Därför är valen till EU-parlamentet en skrämmande historia ur demokratisk synpunkt."

Läs här

De rödgröna inget alternativ längre
New world order
Vem vågar smaka ett rödgrönt Kinder-ägg?

Uppror i EU! och USA:s Hemlis?


Våra politiker verkar svälja allt som händer i USA. Är de klokare i andra länder då de ifrågasätter mer om vad amerikanerna sysslar med månne?

"Ett nätverk har bildats för politiska ledare som ifrågasätter den officiella versionen av vad som egentligen hände under 11 september-attackerna. Political leaders for 9/11 truth blir ytterligare ett i den långa raden av nätverk av diverse yrkesgrupper som gått samman med kravet om en ny utredning.

Nätverket vänder sig till nuvarande och före detta politiska ledare över hela världen. Från Sverige, där denna fråga har blivit förhållandevis lite uppmärksammad, har ännu ingen anslutit sig. Däremot har politiker från våra grannländer Norge och Danmark gått med."

Politikernätverk kräver sanningen om 9/11
Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten

Läs här om alla strejker demonstrationer som sker i Europa som det inte skrivs om här hemma särskilt mycket:

EU-ledare ignorerar den franska revolutionen
maktfullkomlighet, arrogant inkompetens, pur dumhet

Är Mona vår vän eller USA:s….:

Jublet har tystnat 

Ljuger Margot Wallström?


Hur upplysta är våra riksdagsledamöter………………..?

Tack Jens Holm för info!

"I Financial Times idag berättar Frankrikes försvarsminister Hervé Morin att EU har gjort stora framsteg i uppbyggandet av en gemensam försvarskapacitet. Enligt tidningen ska de 27 medlemsländerna nästa vecka formellt godkänna det det franska ordförandeskapet kallar “Europas försvar”. Tidningen skriver:

“Mr Morin said defence ministers from the 27 member states would finalise agreements next week that would help to enhance what Paris calls “l’Europe de la défense”.”

Vår svenska regering har alltså inte motsatt sig detta.

Det här är information som tyvärr ofta förbigås i Sverige. Får vet att nere på kontinenten är ett gemensamt EU-försvar ett naturligt mål för EU. Inte för intet står det inskrivet i Lissabonfördraget. Hur många av våra riksdagsledamöter som ska rösta om det den 20 november vet det?

Vissa kanske hoppas att ett EU-försvar kan bli en motvikt till Nato. Men så är det inte, vare sig i Lissabonfördraget (där man talar om koordinering med Nato) eller i initiativen från det franska ordförandeskapet. Morin säger till FT:

“It took hours of conversation for the Americans to realise that France wasn’t trying to set up a rival operation and that European defence could actually bolster the capabilities of the transatlantic alliance as a whole.”

En transatlantisk allians. Mot vem? undrar man.

Jag känner mig iallafall inte tryg."

Länken

 

Jens Holms Fråga till Margot Wallström tidigare i år:

"Ni kom ihåg mitt svar till Margot Wallström om det planerade EU-försvaret? I fredags svarade hon på mig och menade att det inte finns någon fara för ett EU-försvar. Om något sånt skulle byggas upp måste ju beslutet tas med enhällighet. “Men ansvaret för försvarspolitiken och försvarsmakten förblir medlemsländernas ensak”, skrev hon.

Men det intressanta – och skrämmande – med hennes svar är att hon ågerigen vägrar att bemöta innehållet i det s k Lissabonfördraget, alltså det som ska bli EUs konstitution. Där står det – och det går inte att misstolka – att EU ska bygga ett gemensamt försvar.

Idag har jag därför ett kort genmäle till henne. Läs den hos SvD eller nedan.

Tala sanning, Margot Wallström
Återigen undviker Margot Wallström att svara på den känsliga frågan om ett gemensamt EU-försvar (SvD Brännpunkt 18/1).

När vi röstade om EU-­medlemskapet lovades svenska folket att inget sådant försvar skulle etableras. Med det så kallade Lissabonfördraget är det ett faktum. Artikel 42 slår fast:

”Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta den gradvisa utformningen av unionens gemensamma försvarspolitik. Den kommer att leda till ett gemensamt försvar.”

Varför är inte Wallström uppriktig och berättar att målet är ett EU-försvar? Jag är ärligt trött på allt ­dubbelspel om EU. Det som är ett faktum i Bryssel döljs av dimridåer i Sverige.

Wallström är i synnerhet ansvarig för det. Tala sanning om EU-försvaret!"

Länken

Lissabonfördraget innebär slutet för den militära alliansfriheten

Varken kön eller mosa-mona eller "gnäll" utan exempel på demokrati.