• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Snacka eller Agera


Varför gör inte socialdemokraterna mer för folket som nu kastas ut från försäkringsakassan?

Hur kan Socialdemokratiska F.d. Finansminister och styrelseordföranden för Försäkringskassan Erik Åsbrink sitta och vara med och göra det här skitjobbet då många av hans partikamrater säger sig vara emot?

Resurs

Den sjuka sjukvården är inget nytt

Ang. sanningen om bidragsfusket

Ett tips!

Hur trovärdiga är sossarna?


Protestera på onsdag….

I Stockholm blir det favorit i repris, samling utanför T-centralen (Centralstationen, vid Vasagatan) kl 12.

Läs mer på Resurs

Hur trovärdiga tror ni sossarna är i denna fråga ?  Vi minns Lissabonfördragetm.m.

Fortsätter (S) Åsbrink  (ordförande på försäkringskassan) med statskuppen….

En F.d sosses tankar:

"Socialdemokratin – att leva som förrädare."

"Mitt egna fall från de socialdemokratiska leden kom redan vid Göran Perssons första riksdagsval som statsminister 1996. Men vad jag då inte förstod, var att det förräderi mot de socialdemokratiska idealen i som Göran Persson tog som så självklart, inte var ett utslag av att Göran Persson var person utan ett systematiskt drag hos den svenska socialdemokratin.

Men det är här de socialdemokratiska väljarna måste ta sitt moraliska ansvar. SAP förtjänar inte sina väljares stöd. Man måste hellre låta de borgerliga vinna på grund av den politiken de vill föra, än att låta socialdemokratin fortsätta sitt förräderi mot sina egna. För vår egen skull. Vi måste låta SAP dö eftersom de vägrar att uppfylla de löften de säger sig stå för. Om vi fortsätter att rösta fram ett parti som vägrar att ändra det samhälle vi lever i, under förhoppningen om att historien kommer att utveckla sig själv, så är det vi som har beviljat detta. Då är det vårt ansvar."

Ps! Vi ser helst till att vi får ett nytt (S) parti att rösta På!

Läs att här

 

"Sosse och borgerlig politik
Det var nog många som höjde på ögonbrynen när en sosse tog över efter Efraimsson. Hon hoppade av sitt uppdrag
med hänvisning till att hon inte längre kunde vara lojal gentemot den politik regeringen står för. Det är förståeligt
Det som är mindre förståeligt är hur en tung socialdemokrat som Åsbrink inte har några invändningar mot den borgerliga politiken, utan tvärtom stödjer den istället. Åsbrink ser inga problem med att ta ett politiskt uppdrag som ordförande för Försäkringskassan"

Fd. Socialdemokratisk finansminister jobbar med Alliansen!

Åsbrink till en omänsklig Försäkringskassa

 

"Åsbrink erkänner i radions program Studio ett, just nu, att den nuvarande regeringen i stort sett bara fortsätter på den socialdemokratiska linjen ifråga om sjukförsäkringarna, även om det finns “smärre skillnader”. Skönt att äntligen få höra detta från hästens mun."

Läs allt här

 

"Moderaternas strategi är att fullfölja nedmonteringen av välfärdsstaten med hjälp av en socialdemokrat som Åsbrink. Denna nedmontering påbörjades redan av Socialdemokraterna själva och intensifierades under Göran Perssons tid. Men eftersom det var Socialdemokraterna själva som raserade det de hade byggt, var det paradoxalt nog mindre illegitimt än om en borgerlig regering hade gjort det."

Läs allt här

 

Varför ställde inte alla sossar upp för sjuka?

Mona bekänner färg idag.

Hur tänker Åsbrinks fru Ylva (socialdemokratiska riksdagsgruppen) sitter i socialutskottet.

S vill skärpa kraven på sjuka

Ylva Johansson borde avstått – (s)-trovärdigheten urholkas!

Minskad personal ökar press på Försäkringskassan

Så gick Sossehögeriet till!


Ni följer väl sossarnas debatt om höger eller vänster sosse, vi som följt politiken en längre tid ser skillnaderna och förstår varför inte högersossarna gillar detta eftersom dom står bakom den nya liberala politiken.

En del kallar sig själva också öppet för Ny-liberaler och problemet är att det är dom som styr partiet idag. Vilka tror ni blev rika/fattiga på den kuppen?

Hade Palme Rätt?

Det var hans egna partivänner som gjorde den svängen utan att fråga folket dom byte bara ut rosen.

Från den äkta rosen till den Liberala fula.

 

"I ett tal i Almedalen 1973 sa Olof Palme så här om SAF:s kampanj som då just inletts:

"De krafter som i hög grad besitter den ekonomiska makten och makten över opinionsbildningen vill också erövra den politiska makten."

Ironiskt nog skulle de avgörande stegen mot att faktiskt ge de rika makten över politiken tas av ledande politiker i hans eget parti. Och det skulle komma att ske bakom hans egen rygg.
En av huvudpersonerna i den processen hette Erik Åsbrink. 1980 var han en 33 år gammal ekonom som just börjat arbeta på det socialdemokratiska oppositionskansliet. Sverige hade vid den här tiden något högre inflation än omvärlden, vilket inte var så konstigt eftersom vi hade hälften så hög arbetslöshet som resten av Europa. När Erik Åsbrink skrev en motion om lämpliga åtgärder mot inflationen blev det dock uppenbart att han tagit med sig nytt tankegods till partiet. Flera av förslagen var uppenbart nyliberala. Erik Åsbrink tyckte att man borde höja företagens vinster, stoppa utgiftsökningen i stat och kommun och sänka skatterna.
Erik Åsbrink var också medlem i en nybildad förening för socialdemokratiska ekonomer. 1981 höll gruppen möte för att bedriva "nyliberala studier". Åsbrink skrev i ett brev till medlemmarna att syftet med studierna var "… att utröna på vilka punkter vi av ideologiska skäl måste ta avstånd från de nya lärorna respektive på vilka grunder det finns tankegods som kan vara användbart även i en socialdemokratisk politik".

Läs all här

Dan Josefsson (och jag) tittar tillbaka – och sammanfattar

En gigantisk banksocialisring på gång

Varför ifrågasätts inte kapitalismen?
Kapitalismen är orsaken till finanskrisen
Höger och vänster inom socialdemokratin, svar till "en rejäl jävle vänstersosse"!

Höger- eller vänstersosse?

En rejäl jävla vänstersosse

 

Kom ihåg detta när det blir val!


På Resursbloggen kom det in en bra anonym beskrivning på hur Socialdemokraternas långsiktiga arbete av "högersossarna" skulle avveckla våran sjukförsäkring med hjälp av högerpartiet. Vi som varit med har också sett den utvecklingen. Ni kan läsa den Anonymas beskrivning här!

 

Därför är sossarna tysta! "Postat av: Anonym Ambitionen att avveckla sjukförsäkringen har funnits sedan mitten av 80-talet, bl.a. talar K-O Feldt om det i sin bok om tiden som finansminister och konstaterar att viljan fanns men det politiska modet saknades. Om man studerar de steg som föregått fuskdebatter och annan opinionsbildning i det tysta så ser man tydligt att det genomfördes ett antal lagändringar under 90-talet som gjordes i syfte att möjliggöra avvecklingen, bl.a. kom skrivningen om ’normalt förekommande arbete’ in i AFL som ett behändigt instrument att använda för att kunna utförsäkra folk. I motstats till sina föregångare hade Göran Persson inga problem att uppbåda mod att dra igång avvecklingen, efter att först ha förberett lagstiftningen kring försäkringen så att det blev möjligt att genomföra. Till sin hjälp hade han dåvarande statsråden Sahlin och Hans Karlsson. När det sedan var dags att sätta planen i verket 2003 så var det en massiv kampanjapparat som drog igång, ivrigt påhejad av Svenskt näringsliv och dagstidningarnas ledarskribenter. Vem minns inte Henrik Hjelts enastående insatser i FK:s första reklamfilmer i attitydförändringssyfte där han parodierar simulanter ? FK-kampanjen hade mottot ’All smärta berättigar inte till sjukpenning’ och drogs hastigt tillbaka efter tsunamikatastrofen (alla protester dessförinnan som påtalade kampanjens osmaklighet hade bemötts med tystnad), då det tycks ha gått upp för ansvariga att kampanjens slogan kanske inte var helt lyckad i det uppkommna sammanhanget. Under åren 2003 till 2007 har ensamutredaren Anna Hedborg givits uppdraget att skissa på hur en förändrad sjukförsäkring skulle komma att utformas. Regeringen Persson lade uppdraget på henne främst för att hon har en dokumenterad aversion mot sjuka och det riksförsäkringsverk där hon stoppades undan på en generaldirektörspost när det visade sig att hon var omöjlig att ha i riksdagen. Att det blev en enmansutredning berodde på att man inte ville äventyra det predikterbara utfallet med någon mer parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp. Det vi nu bevittnar är därför sista akten i en långdragen process som har pågått sedan mitten av 90-talet, moderaten Husmark-Persson får nöjet att knyta ihop den nedmontering som man bestämt sig för att genomföra över partigränserna, avgjort medskyldig men ingalunda ensam om förbrytelsen mot medborgarna. Jag hoppas att ni håller detta i färskt minne inför nästa val. 2008-maj-17 @ 22:39" Vi kan inte rösta på Pest eller Kolera! Det som hände 1986 ger oss extra mycket rysningar… Resursbloggen