• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

Ingen gräddfil för sjukvårdspersonalen


Varför ska vårdpersonal komma undan då de gör fel inom vården? Vi har väl alla någon gång stött på olämpliga Läkare, syrror och andra som inte lämpar sig inom sjukvården.  Den skada de kan orsaka med död och livslångt lidande får inte förekomma.

Personal som vill sjuka väl behöver aldrig vara rädd men rötäggen som finns måste bort det är storskandal att vi har det som idag.

Vi ska inte skydda personalen men patienterna ska skyddas mot dålig vård det är viktigast!

"Fler läkare och sjuksköterskor borde kunna ställas inför rätta när de begått fel i vården. Det säger en av Sveriges tyngsta jurister på sjukvårdsområdet till SVT:s Aktuellt.

Aud Sjökvist är ny generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Hennes linje är att alla fall där brott kan misstänkas ska anmälas. På sex år har ett fall av 27.000 lämnats vidare.

Hon förstår att detta oroar vårdpersonalen. -Det ska inte vara så att man anmäler till höger och vänster men det straffrättsliga ansvaret gäller alla.

"Glömmer patienterna
Aud Sjökvist menar att det är lätt att man glömmer patienterna i debatten. Även på hennes egen myndighet har man undvikit att blanda in polis och åklagare, trots att man måste anmäla om man misstänker att vårdpersonal gjort sig skyldig till brott som kan ge fängelse, som vållande till kroppsskada eller vållande till annans död.

100.000 skadas
I bakhuvudet har hon siffror från Socialstyrelsen, där man räknar med att 100.000 personer skadas i vården varje år, 10.000 får bestående men och ungefär 3.000 avlider.

-Jag tycker att ett fall på sex år är ovanligt lite. Jag skulle bli förvånad om det inte blir åtminstone en 100-procentig ökning, till två fall."

Länken
"Fler läkare och sjuksköterskor bör polisanmälas"
Anders Hernborg kritiserar kollegers överdrivna kåranda

Ska alla de som orsakar lidande gå fria och patienterna lida?

Den sjuka vården
Fallet Mimmi