• Meta

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Senaste inläggen

För högt spel av Facket


Förstår inte våra politiker och fackföreningar vad som kan hända när dom sänker lönerna?

Tror knappas det…. Här kan ni läsa vad som hände på 30-talet.

Ps! Vi kommer väl ihåg vilka nötter det var som släppte lös avregleringarna.

 

Tips tack Dan Josefsson!

Nationalekonomen Lars Pålsson Syll skriver:

"Att tro sig kunna lösa kriser genom lönesänkningar är en tillbakagång till den förfelade ekonomiska teori och politik som John Maynard Keynes slutgiltigt gjorde upp med redan på 1930-talet. Det skriver professor LARS PÅLSSON SYLL"
Lönesänkningar gjorde miljontals människor arbetslösa under trettiotalsdepressionen
Marknadsekonomins undergång enligt Financial Times

Men dessa klara sig alltid:

Höjda SEB-löner stoppar bankstöd

Hur smarta är dom på IF Metall-För vem


Blåsningen fortsätter….läs här Dan Josefsons kloka tankar om vilka konsekvenser IF Metalls avtal om minskad arbetstid och sänkt lön kan få.

Ps! Vilka som har fått rätt visar sig snart igen….

Lönesänkningar skapar ekonomisk depression

Marcus Birro: Arbetare, ni blir lurade!

"Anders L Johansson, tidigare Ams-chef och specialist på den svenska modellen"

– Det är ett flagrant brott mot den svenska traditionen. Den bygger på en maktbalans mellan arbetsmarknadens parter. I det här fallet har det inte handlat om att ge och ta. Här har Metall haft kniven på strupen när valet stod mellan uppsägningar och lönesänkningar."

”Fler tvingas följa Metall och chockhöja a-kassan”
Delade meningar om krisuppgörelsen
LO -Dörröppnare för Svenskt näringsliv
Vi har blivit blåsta i 25år 

Nordens sämsta A-kassa


Den svenska A-Kassan är sämst i norden…förr var vi nästan bäst på det mesta men nu när vi har blivit små amerikaner (EU) så ska vi väl efter apa allt dåligt som finns i USA.

Alltså bäst i klassen på att vara sämst!

Är det det så vi vill ha det i landet?

 

"Sänkt ersättning

I rapporten har man jämfört åtta länder i Europa. Och det är ingen rolig läsning för Sverige. Bara Storbritannien har sämre ersättningsnivåer.

Bland de nordiska länderna ligger Sverige och Danmark på delad jumboplats."

Läs allt här
Framtid eller Helvete-För Vilka?
 

Socialtjänstens arbetsläger hänvisning!


 Tack Lars för tipset!

Här kan ni läsa mer om hur arbetslösa/sjuka människor blir behandlade idag.

Elitens storsatsning på kontrollsamhälle (FRA) av våra medmänniskor, känner man sig själv  tror man ont om andra…Eller?  Det har vi väl sätt många exempel på……… 

                                                                  MEDMÄNSKLIGHET

Nyhetsbrev 

Metoden, vägen och målet

– För ett mänskligare samhälle

mansklighet.blogspot.com

Ett samhälles grad av civilisation avgörs

av hur de svagaste och mest utsatta behandlas  

  

Kallelse till informationsmöte på de s.k. "Jobbtorgen"

 Socialtjänsten skickar bara ut en "Kallelse till informationsmöte" till de s.k. "Jobbtorgen". Efter detta informationsmöte står det dock klart att denna "kallelse till informationsmöte" egentligen är ett beslut om åtgärd. Det framgår dock inte av denna "kallelse till informationsmöte" att det handlar om ett beslut. Det framgår inte heller med vilken paragraf i socialtjänstlagen som detta beslut är fattat, och det finns ingen bifogad information om hur man överklagar beslutet. En kvinna i 30-årsåldern rusade gråtande ut från ett av dessa möten när hon insåg att detta inte bara var ett "informationsmöte", utan att hon blivit anvisad till en åtgärd utan tidsbegränsning – som främst handlar om att kontrollera arbetssökande med försörjningsstöd. 

 Socialtjänstlagen § 4:4 säger att ungdomar eller personer under 25 år kan anvisas praktik eller kompetenshöjande aktivitet under viss tid om särskilda skäl föreligger och ingen annan arbetmarknadsutbildning kan erbjudas. 

 Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har prövat denna paragraf och Kammarätten har i dom också sagt att Socialtjänsten kan anvisa personer över 25 år till åtgärder.

 Beslutet om de s.k. "Jobbtorgen" är dock en åtgärd på obegränsad tid, vilket inte har stöd i lagen. Deltagare har upplevt detta som som att hamna i ett fängelse. De har upplevt det som kränkande och förnedrande att bli behandlade som kriminella.

 Enligt en dom i högsta domstolen är det också fullt lagligt att kritisera personer med namn i sin yrkesutövning. Tidigare har vi inte publicerat namn på aktuella personer inom Socialtjänst och "Jobbtorg". Men eftersom Socialtjänsten och "Jobbtorgen" själva hotar arbetssökande med nekat försörjningsstöd om de inte skriver under ett formulär som häver sekretessen mellan individen och privata vinstdrivande företag, så har vi bestämt att börja publicera namn på personer som bryter mot lagen på detta sätt. Arbetssökande som tidigare vägrat att skriva under detta formulär med hänvisning till sekretessen har nekats försörjningsstöd.

 Vi har skriftligen informerat både Socialtjänsten och "Jobbtorget" om detta beslut. De s.k. "coacher" som arbetar på "Jobbtorgen" är också antingen socionomer eller beteendevetare, vilka borde vara väl insatta i Socialtjänstlagen. Socialtjänsten har dessutom möjlighet att JO-anmäla sig själva om de bryter mot lagen. 

 Ärendet att arbetssökande hotas att skriva under ett formulär som bryter sekretessen är anmält till JO (Justitieombudsmannen).

 Vi bifogar nedan kallelsen till "informationsmöte" på "Jobbtorgen". Vi håller för närvarande på att granska detta ärende och en jurist på Institutionen för beteende- och rättsvetenskap vid Örebro universitet har rekommenderat oss att även anmäla detta för prövning till JO.

 ***

Farsta stadsdelsförvaltning

Försörjningsstöd  

Kallelse till Jobbtorg i Farsta

 Du (klientens namn) är kallad till ett infomationsmöte på Jobbtorg i Farsta.

 Datum

Klockan

 Adress: Munkforsplan 37, 3:e våningen

T-banestation: Farsta (Centrum)

Du kan antingen ta trappan eller hissen till 3:e våningen

 Ta med dig:

– Denna kallelse

– Hamdling att du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Att tänka på:

– Det är mycket viktigt att du kommer till mötet

– Anmälan dig minst 10 minuter innan i receptionen

– Kom i god tid, annars blir du inte insläppt

– Ta inte med barn

– Uteblir du kommer rätten till fortsatt bistånd för hela hushållet ifrågasättas helt

– Om du inte kan komma meddela din seocialsekreterare omedelbart

 Vänligen

 Socialsekreterare Firozeh Niromand

11:00.12:00 (övrig tid, lämna meddelande)

 ***

 Aftonbladet Debatt publicerar under denna vecka vår artikel med en genomgång av de mycket kritiska forskningsrapporterna om de s.k. "Jobbtorgen".

 Kommentarer

 "Tack för en viktig artikel."

 

Gustav Fridolin,

f.d. riksdagsledamot,

journalist, Kalla Fakta, TV 4 

 "Ni gör ett mycket viktigt arbete".

 Socialhögskolan, Stockholm

 "Ett mycket bra och viktigt arbete som ni gör. Att lyfta hur de sämst ställda i vårt samhälle behandlas är en av de viktigaste uppgifterna idag. Det blåser väldigt hårt och vi som vill ha ett annat samhälle måste hjälpas åt."

Ann-Margarethe Livh
oppositionsborgarråd, Vänsterpartiet

 Hej,
tack för ett mycket intressant e-brev!

Socialdemokratiska gruppen i Stadsdelsnämnden i Farsta kommer att lägga en skrivelse om Jobbtorgen vid nästa möte där vi även tar upp Era reflektioner –  f. ö. är Jobbtorget i Farsta inbjudet till detta möte för att redovisa sin verksamhet.

Gunnar Sandell, Socialdemokratisk ledamot, vice ordförande SDN Farsta

 

UPDATE!  11/10-2008

SSU om a-kassan


Vi är där idag!